Spennende mulighet

Høstens nyhetsbrev!

Vi vil starte ut med å takke alle som har kommet i gang med Pridok. Det er utrolig gøy å se at vi setter opp nye klinikker hver eneste dag, og vi er nå fullbooket resten av året. Vi flyttet inn i nye lokaler på "Gressbanen" i Tønsberg 1 sept og har nå fått god plass til vekst.

Dette året har vært "tungt" for alle EPJ pga pålagte oppgaver ifm pandemien. Det har trukket tungt på kreftene og alle har jobbet på spreng men nå ser vi endelig lys i tunnelen. Vi gleder oss alle til snart å kunne levere "alt" dere savner.

Under vil vi gi en status på hva vi jobber med og hva du kan forvente snart kommer på plass.

Multidose/PLL

Multi-Dose Packaging - Jons Drug | Your Local Eveleth Pharmacy

Vi skal ha multidose/PLL klar for systemtest i oktober med oppstart av akseptansetest i november.

Vi skulle gjerne ha prioritert mange andre punkter høyere enn MD/PLL, men her må vi følge de sentrale prioriteringene for nasjonal innføring av PLL. 

I neste PLL versjon av e-resept vil du se mange nye forbedringer og forenklinger. Det blir støtte for egendefinerte legemidler, magistrelle legemidler og reseptmaler (som vi skal prøve å få på plass før PLL lanseres). Vi kommer til å ha en direkte integrasjon med HELFOs programfunksjoner for legemiddelrefusjon inkludert automatisk vedtaksrapportering direkte inn i reseptbildet.

Multidose "light"

Vi har laget en "multidose light" som dekker Apotek1 og NMD. Det vil straks komme en mulighet for dere å sende ordinasjonskort via PLO-melding. For Apotek1 blir det en "Dialog-notat" med medisinlisten som PDF-vedlegg (etter ønske fra Apotek1), og for NMD blir det en "Dialog-medisinske opplysninger" melding. Dere vil få en innstilling i ereseptmodulen som da automatisk velger korrekt meldingstype for ditt apotek. Vi er i siste testing på dette og legger det ut i løpet av kort tid.

Løpende journal 

Vi skal begynne å ta i bruk de nye egenutviklede programfunksjonene (APIene) som er laget for å få til en bedre integrasjon på tvers av skjermbildene i journalen. Dette er byggeklosser som de fleste funksjonene er avhengig av og som vi har jobbet med i lang tid. F.eks. automatisk kobling mellom dagsnotat og hva man har lagt til eller tatt bort i pasientens LIB (PLL), uten å måtte klippe og lime tekster inn i dagsnotatet. Det blir enklere å få til med disse API-ene. API-ene har vært et tema på hvert utviklermøte de siste to årene nettopp med tanke på dette.

Vi skal også få på plass et nytt kontaktbegrep hvor det registreres diagnoser og hvilke behandlingsforløp kontakten er knyttet til (livsløp, diabetes, kreft, og andre egendefinerte forløp). Da blir det f.eks. enklere å finne frem dagsnotater knyttet til ett eller flere behandlingsforløp. Fra kontakten skal man kunne opprette regningskort og dagsnotater ved behov. Kontaktbildet vil være «startbildet» hvorfra du enkelt kan søke, filtrere, eller drille ned til den informasjonen man leter etter. Det vil bli mulig å vise resultatene på en tidslinje hvor man kan zoome inn og ut på tidslinjen. Det vil også bli enklere å se i hvilke moduler i journalen informasjonen er registrert med tall-indikatorer som viser hvor mange dokumenter som finnes i hver mappe (NAV à Dialogmeldinger, NAV à Sykemeldinger, LAB à Røntgen, LAB à Biokjemisk, med mere). Når dette er på plass vil hurtigtaster bli tatt i bruk i mye større grad enn nå, fordi «strukturen» i skjermbildene da endelig har blitt slik vi har planlagt hele tiden.

Helse-ID

Integrasjon mot Helse-ID er ferdigutviklet og vi skal i gang med godkjenningsprosessen også her. Helse-ID åpner for flere etterlengtede integrasjoner som;

 • MSIS klinikermelding
 • Melde.no (innrapportering av bivirkninger/vaksine)
 • HELFO legemiddelrefusjonssøknad
 • Kjernejournal
 • … flere integrasjoner, som krever Helse-ID, vil komme på plass etter disse.

Helse-ID vil også bli brukt til automatisk signering mot Reseptformidleren (uten at man trenger å taste pin kode). Dette skal være klart i løpet av Q1/Q2 2022, kort tid etter at SFM har prøvd ut konseptet (signering med virksomhetssertifikat + Helse-ID token). Det vil også bli mulig å logge inn i Pridok med Bank-ID via HelseID og ID-portalen. Pålogging med Commfides samt andre e-Helse autentiseringsmekanismer blir også tilgjengelig gjennom Helse-ID.

MediPay 3.0

MedipayNå kan du bestille en ny og moderne betalingsløsning til PsykBase Online - PsykBase 3.0 er ferdigutviklet. Pridok er den første systemleverandøren som tar i bruk Medipay 3.0 og de første 4 pilotkontorene holdes på å settes opp nå. Da vil fakturering til virksomheter (EHF) fungere, og fakturaoppfølging på avviste regningskort vil gå automatisk.

Labintegrasjoner

Vi har integrert Zafena og "Lims-in-a-box". Det muliggjør at lab-utstyr sender resultater direkte inn i Pridok, herunder også Wellch-Allyn.

Når det gjelder Wellch-Allyn så jobber vi  med Abbot på en direkte integrasjon tilsvarende den fine løsningen vi har klart for Spirare. Denne integrasjonen er forventet ferdig rundt årsskiftet.

Noklus

Hjem | Noklus.no

Vi har jobbet med denne integrasjonen siden august og forventer å få dette lagt ut i løpet av oktober. Det er bare noe testing som gjenstår.

Pasientreiser

SMS-varsling fra Pasientreiser - Herøy kommune

Vi er ferdig fra vår side og venter fortsatt på åpning av API hos Pasientreiser. Forhåpentlig siste tekniske møte d 22 okt med Pasientreiser.

Online booking og ankomstregistrering

Vi jobber med en egen enkel onlinebooking løsning og har fått med oss noen pilotkontorer til dette arbeidet (ikke-fastleger). Vi er så og si ferdig med en ankomstregistreringsfunksjon hvor pasienten kan "skyte" en QR-kode og registrere sin ankomst på egen mobil evt på en "ipad" på venterommet og at pasienten da blir merket "grønn" i timeboken.

Oppslag på pasient når det ringer inn

Vi har satt av en utvikler på dette nå og vi forventer å ha dette klart i løpet av høsten.

Milepæler

De større milepælene i nær fremtid blir derfor;

 • Medipay 3.0 med fakturaoppfølgning + EHF fakturering til virksomheter. ETA:  Piloter settes opp nå.
 • Helse-Id. ETA : Jan
 • NPR-melding (for avtalespesialister). ETA i år
 • Blåreseptsøknad. ETA nov. 21.
 • Multidose/PLL. ETA Jan 22.
 • "Multidose light" 2-3 uker
 • Kjernejournal. ETA Q1/22, helst tidlig i Q1.
 • Noklus. ETA Okt i år.
 • Online booking for ikke-fastleger (i år)
 • Henvisning 2.0 (i år)
 • Elektronisk dødsmelding (i år)
 • Pasientreiser (i år)
 • Oppslag på innkomne samtaler (i år)

Brukeropplevelse/søk i journal

Søk på tvers av journaler og løpende journal (søk innad i en journal), er ikke tatt med i listen over da dette forbedres fortløpende i tiden fremover, etter hvert som datastrukturene blir konvertert i databasen. Det kommer for alvor til å bli forbedringer her i tiden etter multidosegodkjenningen, da skal dette få all prioritet.

Skjermbildet for fastlegelisten kommer blant annet til å bli utvidet med kliniske søkemuligheter (søk på tvers av journaler).

Vi kommer til å gå vekk fra fokuset på dokument-liste visning i journalen og heller vise oversiktsbilder hvor man derfra kan søke eller drille seg ned til informasjonen man ønsker.

Det blir flere selvstendige visningsbilder for semantisk like dokumenter og dokumenttyper. Løpende journal vil bli et eget visningsbilde som søker på tvers av alle dokumenttyper i journalen.

Utviklingsressurser

TISK-programmet ser nå heldigvis ut til å dabbe av, noe som gjør at vi kan fristille flere ressurser til utviklingsarbeidet vi har foran oss. Det ønskes et høyere taktskifte i leveransene og vi har derfor ansatt to nye senior-utviklere denne høsten. Den første begynte nå 1. august. Den andre utvikleren begynner hos oss 1. november. I tillegg har vi planlagt fem nye utvikler-ansettelser så fort vi finner dyktige kandidater.

Det er ganske mange aktører som ønsker integrasjoner mot oss nå og vi prioriterer med omhu.

Vi takker for tålmodighet – vi kan love at det kommer mye bra på plass, i raskt tempo, så snart TISK og PLL og alt myndighetspålagte oppgaver snart er ferdig.

mvh

/Team Pridok

 

 


 

PRIDOK AS, Trudvangveien 77, 3117 TØNSBERG .   Tlf.: 33 50 56 99 .
Meld deg av e-postlisten | Endre dine opplysninger